شورای تخصصی پژوهش و فناوری:

ترکیب شورای تخصصی پژوهش و فناوری:
– معاون پژوهش و فناوری (رئیس شورا)
– معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-مدیر امور پژوهش
– مدیر ارتباط با صنعت
– معاونین پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها
– یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به موسسه با معرفی رییس موسس (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشکده و آموزشکده (چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تائید و حکم رییس موسسه
وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:
۱- همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه؛
۲- ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:
– بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه؛
– هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه؛
– مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج موسسه؛
– بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآورد نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری موسسه و مراکز صنعتی؛
۳- همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی موسسه؛
۴- تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارائه به شورای موسسه؛
۵- فراهم نمودن زمینه های توسعه فناوری در موسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری موسسه؛
۶- تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق؛
۷- بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی؛
۸- پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش؛
۹- تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط؛
۱۰- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد؛
۱۱- تصویب طرح های پژوهشی موسسه با اولویت بخشیدن به طره های پژوهشی کاربردی؛
۱۲- ایجاد انگیزه های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقاتی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی؛
۱۳- پیشنهاد آیین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب شورای موسسه؛
۱۴- ارزیابی میزان توانمدی علمی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان موسسه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی ویژه؛
۱۵- تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور؛
۱۶- برنامه ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی واجد شرایط؛

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی پست الکترونیکی
دکتر روح اله طالبی توتی معاون پژوهشی و تعاملات صنعتی rtalebi AT iust.ac.ir
دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش rhashemi AT iust.ac.ir
دکتر مهدی مقیمی مدیردفتر همکاریهای علمی و صنعتی moghimi AT iust.ac.ir
دکتر زینب موحدی مدیر کتابخانه و مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی zmovahedi AT iust.ac.ir
دکتر علیرضا همتی نماینده پژوهشکده ها alireza_hemmati AT iust.ac.ir
دکتر سعید شمقدری معاون پژوهش دانشکده مهندسی برق shamaghdari AT iust.ac.ir
دکترحسین افضلی مهر معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران hafzali AT iust.ac.ir
دکتر مرتضی مسعودپناه معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی masoodpanah AT iust.ac.ir
دکتر مهدی خاک زند معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی mkhakzand AT iust.ac.ir
دکتر فرناز برزین پور معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع barzinpour AT iust.ac.ir
دکتر محمد فصیحی دستجردی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز mfasihi AT iust.ac.i
دکتر هادی خرمی شاد معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک khoramishad AT iust.ac.ir
دکتر بابک زارع معاون پژوهشی دانشکده فیزیک bzarer AT iust.ac.ir
دکتر رضا احمدی معاون پژوهشی دانشکده ریاضی ahmadi_reza AT iust.ac.ir
دکتر محمدعلی صندید زاده معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن sandidzadeh AT iust.ac.ir
دکتر علی غفاری نژاد معاون پژوهشی دانشکده شیمی ghaffarinejad AT iust.ac.ir
دکتر اسماعیل عبداله زاده مدیر گروه زبانهای خارجی s_abdolah AT iust.ac.ir
دکتر علی قاسمیان مقدم معاون پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو marzban AT iust.ac.ir
دکتر مهرداد آشتیانی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر m_ashtiani AT iust.ac.ir
دکتر روح اله رحمانی فرد معاون پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین rahmanifard AT iust.ac.ir
دکتر مهرداد آقا محمدعلی کرمانی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی پیشرفت m_kermani AT iust.ac.ir
دکتر ناصر مزینی معاون پژوهش و فناوري پرديس دانشگاه mozayani AT iust.ac.ir
دکتر مسعود هادیان دهکردی مدیر تحصیلات تکمیلی mhadian AT iust.ac.ir
محبوبه كيهاني فر رئيس گروه برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني پژوهشي keyhanifarm AT iust.ac.ir
مریم جعفری كارشناس jafarim AT iust.ac.ir
keyboard_arrow_up